REKONEKCIJA

Rekonekcija je, zapravo, više od isceljivanja, to je naša evolucija, sveobuhvatni proces ponovnog povezivanja sa univerzumom kroz spektar svetlosti i informacija .. Pri rekonektivnom dogadjaju promene na ćelijskom nivou takodje u našoj DNK koja predstavlja bazu podataka. Možemo ga zamisliti kao antivirus program, koji će pročistiti nas kompjuter i omogućiti mu da radi u svom punom kapacitetu. Ova energija poseduje sopstvenu inteligenciju, odnosno prepoznaje Vašu energiju, pomaže joj da uspostavi svoj protok,sruši blokade i da joj "povrati sećanje" U ovom procesu, praktičar ne usmerava energiju već energija usmerava njega.

ISCELJIVANJE

Zaboravili smo da smo inteligentna Bića i da je prirodno biti zdrav, radostan, nasmejan, kreativan i ispunjen mirom, ljubavlju. Rekonektivno isceljivanje nam pomaže u onome što ne možemo uvek sami - da se setimo šta je to što treba da uradimo u svom životu. Da se odreknemo uverenja koja nas drže zarobljenima u obrascima koji očigledno ne funkcionišu. Kada uspemo u tome, život je lakši i lepši.
Ne moramo gurati kamen uzbrdo. Život ne treba da izgleda tako. ..
Pri Rekonektivnom lečenju nema fizičkog dodira ni manipulacije.

LIČNA REKONEKCIJA

Lična rekonekcija je postupak kojim se ponovo povezuju telesni energetski meridijani osobe (aksiotonalne linije) sa mrežom linija planete Zemlje i Kosmosa.

Naime, svako telo ima sopstveni skup energetskih linija i tačaka koje imaju ulogu naše veze sa univerzumom kao kanal za prenos energije, svetlosti i informacija između velikog i malog, makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

Iskustva klijenata

Blog

Meditacija
|

Meditacije su važne jer dovodiš telo i um u stanje visoke vibracije i razbudiš sve emocije. A sa theta isceljivanjem i rekonekcijom stvaraš potencijal za sve. Ali to je energetsko stanje koje ti pomaže... Read More

|

Priroda nas uči da se prihvatamo u svim fazama i stanjima, kao najbolje za taj trenutak  i da u procesima promena ,koje ne moraju uvek biti prijatne, donesemo najbolje rezultate. Read More

|

Mnogi programi upravljaju nama i našim životima. Znamo šta je dobro a šta loše za nas I opet imamo izazazove kroz bolesti, kroz nezadovoljstva, I još puno puno stvari. Ko je u pravu?... Read More